خدمات ما

به روز ترین تجهیزات

تخریب و خاک برداری با استفاده از به روز ترین تجهیزات

icon images

بهترین کیفیت

بهترین کیفیت و با دقت ترین عملکرد ها در زمین تخریب و خاک برداری

icon images

هزینه مناسب

در مورد هزینه انجام پروژه ها کافی هزینه ها را مقایسه کنید.

icon images

خدمات خاک برداری دلال باشی

خاکبرداری دلال باشی با افتخار با بیش از نیم قرن سابقه کار کلیه امور خاک برداری و تخریب در شهر اصفهان فعالیت دارد.

Stock Building, 125 Main Street
1st Lane, San Francisco, USA