چک لیست ایمنی در عملیات خاکبرداری

چک لیست ایمنی در عملیات خاکبرداری

زمان مورد نیاز برای مطالعه این مقاله : 6 دقیقه


چک لیست ایمنی در عملیات خاکبرداری

موارد زیر باید برای کنترل بهتر کیفیت اجرا شوند.

۱- قبل از شروع عمل حفاری ، از منطقه ساخت و ساز عکس بگیرید . مطمئن شوید مقاطع کافی گرفته شده است و در حین ساخت به عکس گرفتن ادامه دهید.

۲- گزارش شرایط حفره را برای تعیین ارتفاع از سطح آب و احتمال مواجهه با خاک های نا مناسب را بررسی کنید . طبقه بندی خاک در خاکبرداری بر اساس مقیاس و هزینه را بسنجید ممکن است تجهیزاتی برای آبزدایی و دفع مواد نامناسب لازم باشد.

۳- قبل از شروع حفاری نقشه های برق ، آب ، گاز و تلفن را برای مشخص کردن خطوط موجودی که در نقشه های قرارداد نشان داده نشده است ، بررسی کنید.

۴- مواد حفر شده را برای گمانه زنی ارزیابی کنید . اگر اختلافاتی مشاهده شد ، برای تایید اقدامی که باید انجام شود ، با ناظر خود مشورت کنید.

۵- بررسی کنید که از مناطق دفع و جاده های باربری تصویب شده استفاده شود.

۶- محل هایی را که نیاز به حفاظت بهداشتی و زهکش بار (لوله فاضلاب سطحی) ، کابل های الکتریکی ، کابل های ارتباطی و خطوط گازی که در معرض آسیب توسط انواع ابزار،تجهیزات و ماشین آلات خاکبرداری هستند را بررسی کنید.

۷- استفاده از مواد رضایتبخش را برای حفاری تضمین کنید.

۸- شرایط رطوبت مناسب مواد حفاری شده را پیش از نیاز معلوم کنید.

۹- پافشاری کنید که حفاری و فرایند خاکبرداری در توالی های مشخص شده انجام شوند.

۱۰- مطمئن شوید که در حین حفاری ، زهکشی فراهم است.

الف) اجازه ورود ماند آب به هیچکدام از مناطق ساخت و ساز ندهید.

ب) مطمئن شوید جریان آزاد خندق زهکشی حفظ شده اند.

۱۱- مطمئن شوید که مشخصه ظرفیت باربری خاک پس از اتمام حفاری انجام می شود.

۱۲- برنامه حفاری و خاکبرداری سطح را برای اطمینان حاصل کردن از در دسترس بودن مواد مناسبی که برای ساخت خاکریز نیاز است ، هماهنگ کنید. همچنین در صورت موجود بودن مواد کافی ، از مواد قرض گرفته شده استفاده نشود. همچنین باید نوع استفاده زمین نیز مشخص شود در خاکبرداری زمین های تجاری عملیات تقریبا متفاوتی انجام می شود .

۱۳- منطقه ای که مواد آن برای خاکریزی حفر شده را برای موارد زیر بررسی کنید:

• تخلیه کافی

• استخراج منظم مواد

• زهکشی رضایتبخش

۱۴- بعد از تخلیه کامل مواد ، منطقه حفر شده را برای متابعت با شکل دهی نهایی و الزامات زهکشی ، بررسی کنید.

۱۵- حجم متوسط حمل شده برای هر نوع تجهیزات حمل و نقل را تعیین کنید.

۱۶- سطح مقطع نهایی را بگیرید.

۱۷- بررسی کمی را برای اهداف پرداخت ، ارائه کنید.

۱۸- تمام تجهیزات حفاری را جهت انطباق با ایمنی عمومی تجهیزات بررسی کنید.

 


 

با رعایت چند نکته ایمنی و اساسی که در مقاله زیر بیان می کنیم در عملیات خاکبرداری خطرات احتمالی را به صفر برسانید:

در زمان خاکبرداری چه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم ؟


کار ساختمانی

در صورت داشتن کارهای ساختمانی ، باید موارد زیر حین روند حفاری ، بررسی شوند:

۱- قبل از شروع عملیات ، محل و مشخصات پیمانکار و حفاظت لازم برای خدمات سایت و فرایند آماده سازی سایت برای ساخت و ساز را کاملا بررسی شود.

۲- موادی که به منظور استفاده از آنها برای پر کردن ، حفر شده باید عاری از شاخه ، کنده درخت ، ریشه ، علف هرز، ریشه گیاهان و خرده هایی از پایه های ساختمان ، سطح جاده ، خدمات رفاهی و … باشد.

۳- ببینید که مواد سازنده تکیه گاه اساس و پایه با حفره ها مطابقت دارد.

۴- پر شدن مناسب نواحی فرو رفته یا چاله ها را بررسی کنید.

۵- طرفین حفاری را برای سراشیبی های امن بازرسی کنید (زاویه سکون)، ‌یا اگر طرفین به صورت عمودی ساخته شده اند ، کافی بودن مهاربند مورد نیاز را برای حفظ ایمنی طرفین بررسی کنید.

۶- تدارکات لازم برای ممانعت از آسیب به ملک مجاور را تعیین کنید.

۷- روش حفاری آبگیری و دفع آب را نظاره کنید.

۸- مطمئن شوید بسترهای ستون و پایه در مناطق آبگیری شده ، مختل و نرم نشده باشند.

۹- ببینید که توالی مناسب حفاری برای اجزای ساختمان در ارتفاعات مختلف انجام می شود.

۱۰- پایه و پی حفاری را برای مجوز صلاحیت دار برای اجازه نصب فرم ها ، نصب خدمات و بازرسی ،‌ چک کنید.

۱۱- روش های اصلاحی مورد استفاده در موارد خاکبرداری بیش از حد شناسایی کنید.

تیم حرفه ای خاکبرداری اصفهان آماده هر گونه همکاری در تمامی پروژه های خاکبرداری با به روزترین ابزار و ماشین آلات حرفه ای با شما عزیزان است در صورت درخواست همکاری با ما تماس بگیرید.

روان گرایی خاک چیست و چگونه ایجاد می شود؟

روان گرایی خاک چیست و چگونه ایجاد می شود؟

انواع روش های رایج تثبیت خاک با عوامل مختلف

انواع روش های رایج تثبیت خاک

رایج ترین روش ها برای تخریب سازه های بتنی

بهترین روش های تخریب بتن برای سازه های بتنی فرسوده

آدرس دفتر : اصفهان - خیابان آمادگاه
انتهای خیابان آمادگاه -نرسیده به چهاراه فلسطین