طبقه بندی خاک در خاکبرداری بر اساس مقیاس و هزینه

طبقه بندی انواع خاک در خاک برداری

زمان مورد نیاز برای مطالعه این مقاله : 5 دقیقه


طبقه بندی خاک در خاکبرداری بر اساس مقیاس و هزینه

كليه موارد مورد استفاده براي خاك برداري در يكي از كلاس هاس زير طبقه بندي شده و در آن كلاس خاص مواد متفاوتي موجود می باشد .هيچ فرقي نمي كند مواد خشك يا مرطوب باشد . هر نوع كار زميني تحت هر يك از دسته هاي زير طبقه بندي مي شود :

1-خاک های معمولی

اينها شامل انواع خاك هاي حاوي شن ، ماسه ،گل و ماسه ، توفال سيمان ، سنگ ريزه ، خاك رس ، خاك رس و شن ، كود گياهي ، سنگ رس و غيره .كه به طور كلي مي تواند توسط بيل ، خاك ريز و محور بيل حفاري شود كه در زير به دسته نرم و تجزيه شده و سنگ و سخت طبقه بندي شده است . كه شامل سنگ هاي تعبيه شده قلوه سنگ ها ي بلند تر از 500 ميلي متر در يك جهت است و شامل بيش از 300 ميل متر در دو جهت ديگر نيست . برداشت چنين خاكي توسط بيل مكانيكي و ديگر تجهيزات به نرخ خاك معمولي قابل پرداخت است . اين روش ها در فرايند خاكبرداري مورد استفاده است .

2-خاک نرم و تجزیه شده سنگی

اين نوع خاك شامل سنگ ، تخته سنگ ، گچ و ساير موارد سنگي است اما نيازي به انفجار ندارد و مي توان آن را با چكش و ميله و تجهيزات پنوماتيك شكن جدا كرد . اين همچنين شامل حفاري در جاده ها و پياده رو ها هم مي شود ولي تخته سنگ هايي با طول بيش از 500 ميلي متر در يك جهت و بيش از 500 ميلي متر در هر دو جهت ديگر جز اين دسته نيستند .

3-خاک سخت و سنگی

اين شامل سنگ هايي است كه در اندازه هاي بزرگ هستند ، كه غير از انفجار براي نرم شدن آن راه حل ديگري نيست . انواع سخت شده سنگ با رگه هاي مواد معدني ثانويه كه به انفجار نياز دارند سنگ سخت محسوب مي شوند . تخت سنگ هاي سنگي كه در چنين سايز هايي ديده مي شوند و در دسته خاك هاي معمولي و خاك هاي نرم طبقه بندي نمي شوند نيز به عنوا ن سنگ سخت طبقه بندي مي شوند (آرماتور هايي كه بايد از طريق آن جدا شوند اما از بتن جدا نمي شوند ) جز همين دسته هستند .

 


 

مقاله پیشنهادی ما به شما:

روش ها ي گود برداري براي فونداسيون ساخت و ساز ها ي عميق


اگر هم اكنون در مراحل اوليه خاك برداري هستيد و در مورد روش هاي مناسب خاكبرداري اطلاعاتي نداريد تيم حرفه اي خاکبرداري اصفهان (دلال باشي ) به شما كمك مي كند كه با مناسب ترين هزينه اين بخش از خاكبرداري را به راحتي پشت سر بگذاريد . پس در صورت نياز به تيم ما با ما تماس بگيريد .

روان گرایی خاک چیست و چگونه ایجاد می شود؟

روان گرایی خاک چیست و چگونه ایجاد می شود؟

انواع روش های رایج تثبیت خاک با عوامل مختلف

انواع روش های رایج تثبیت خاک

رایج ترین روش ها برای تخریب سازه های بتنی

بهترین روش های تخریب بتن برای سازه های بتنی فرسوده

آدرس دفتر : اصفهان - خیابان آمادگاه
انتهای خیابان آمادگاه -نرسیده به چهاراه فلسطین