شورینگ ، شمع زنی یا شمع کوبی در ساختمان چیست ؟

شورینگ ، شمع زنی یا شمع کوبی در ساختمان چیست ؟

زمان مورد نیاز برای مطالعه این مقاله : 6 دقیقه


شورینگ ، شمع زنی یا شمع کوبی در ساختمان چیست ؟

شمع زنی یا شورینگ در ساختمان ‌سازی فرایند ایجاد تکیه‌گاه موقتی برای یک بنا ، کشتی ، سازه ، یا گودال با استفاده از ستون در زمانی است که خطر فروپاشی آن است .در خلال تعمیر و مرمت یا ایجاد تغییر در سازه هم از شمع زنی استفاده می‌شود . واژه شمع زنی یا شورینگ از لغت شمع (دیرک نگهدار) ساخته شده است که از جنس چوب یا فلز است. از شمع زنی زمانی استفاده می‌شود که بر اثر وجود عدم تعادل در فوندانسیون ساختمان دیوارهای سازه ترک می‌خورند و یا به سمت بیرون شکم می‌دهند و زمانی که سازه مجاور باید تخریب شود و یا منافذ باید وسعت پیدا کرده یا در داخل دیوار ایجاد شوند مرمت و تعمیر ساختمان باید روی دیوار ترک ‌خورده صورت گیرد .

شمع زنی از نظر ساختمانی :

همه انواع شمع تکیه ‌گاه‌ های موقتی هستند که روی ساختمان بکار می روند. سوار کردن و پیاده کردن یک سامانه شمع زنی باید مطابق با الزامات ساختمان ‌سازی و قوانین ساختمانی در مورد سلامت ، ایمنی و رفاه سال 1996 و به ویژه قوانین شماره 9 و 10 باشد . این مسئله به کارکردن روی ساختمان زمانی که احتمال خطر اتفاقی فروپاشی ساختمان باشد یا برای افراد یا ناحیه مجاور خطر وجود داشته باشد مربوط است .

بندهای ارزیابی خطر در زمانی که کارگران در ارتفاع زیاد کار می کنند مربوط به قوانین سال 2005 است اگرچه شورینگ اقدامی برای ایجاد تکیه‌گاهی دائم برای ساختمان است شمع می‌تواند برای مدتی فراوان همان جا باقی بماند. از این رو ، این اقدام چیزی کمتر از دیگر جنبه ‌های ساختمان ‌سازی نیست و صرف ‌نظر از زمانی که سازه در محل می‌ماند باید در معرض روش ‌های ایمن اجرایی و طرح ‌ریزی شده بوده و در خلال نصب و برداشتن آن و هر گونه تخریب سازه ، باید نظارت شایسته بر آن صورت گیرد. وضعیت‌ های زیر می‌توانند توجیه‌کننده استفاده از روش های شمع زنی باشد:

1- ایجاد تکیه‌گاه برای دیوارهای خطرناک یا احتمالا ناپایدار و سستی به خاطر شکم دادن ، نشست زمین یا کج شدن.

2- برای جلوگیری از خراب شدن دیوارهای سالم که به علت برداشتن تکیه‌گاه زیر آن‌ها صورت می‌گیرد. از جمله این موارد ساختن یک زیرزمین در نزدیکی یک دیوار سالم است.

3- در خلال کارهای تخریبی ساختمان به منظور ایجاد تکیه‌گاه برای ساختمان مجاور.

4- ایجاد تکیه‌گاه برای بخش بالایی یک دیوار در خلال ایجاد یک منفذ بزرگ در بخش پایینی آن دیوار.

5- ایجاد تکیه‌گاه برای کف یا سقف با از بین بردن دیوار حائل و جایگزین نمودن آن با یک تیر.

6- چوب آلات سوزنی برگ درجه ساختمانی مواد اولیه معمول مورد استفاده برای شمع زنی هستند و نسبت مقاومت به وزن آن‌ها به طور مطلوب قابل‌مقایسه با فولاد ساختمانی است و قابلیت سازگاری آن ها بهتر از فولاد است.

چیدمان شمع‌ها در فرایند شمع زنی نیز می‌تواند با جفت کردن دو شمع چوبی به صورت داربست لوله‌ای اجرا گردد.

 


 

مقاله پیشنهادی ما به شما :

نیلینگ دیواره خاک چگونه ساخته می شود ؟


انواع شمع زنی:

1-شمع زنی عمودی

2-شمع زنی شیب‌دار

3- شمع زنی افقی

هر سیستم شمع زنی دارای کارکرد و وظیفه خود است و این کارکرد بر اصول اولیه یک وضعیت کاملا متقارن استوار است. ساده ‌ترین نمونه در زیر نشان داده ‌شده که یک شمع مایل است . این عضو سازه‌ ای یک قطعه چوبی روی دیوار کوتاه است یا قطعه‌ای ستون مانند همراه با صفحه‌ ای پهن و قطعه ‌ای سوزنی شکل است که با گل میخ در بالا (محل نصب به دیوار) به هم متصل می‌شوند.


نصب شمع زنی افقی به دیوار

 

صفحه پهن (بالشتک) روی زمین محکم می‌شود و با زاویه‌ای حاده نسبت به شمع شیب ‌دار قرار می‌گیرد . این حالت به شمع شیب ‌دار کمک می‌کند تا بتواند تبدیل به اهرم شود . سپس قبل از نصب با تسمه و قلاب با یک اهرم در محل محکم می‌شود . در صورتی که شمع افقی نیاز باشد ، طرز قرارگیری ساختمان همیشه طوری نخواهد بود که بتوان چیدمان متقارن شمع‌ ها را اجرا نمود. چند نمونه نامتقارن در شکل زیر نشان داده شده است و جزئیات استقرار منظم شمع‌ های افقی آورده شده است.


استقرار منظم شمع های افقی

 

 

1- شمع زنی عمودی:

 

این نوع شمع زنی برای ایجاد تکیه‌گاه برای بارهای مرده که به طور عمود به طرف پایین اعمال می‌شوند استفاده می‌شود. در ساده‌ترین شکل آن ، شامل یک شمع عمودی با یک صفحه بالاسری ، بالشتک و چند ابزار تنظیم برای سفت کردن و شل کردن شمع در محلش است. چیدمان معمول استفاده از دو شمع است که در راس بالایی خود با استفاده از تیر افقی یا سوزن به هم متصل می‌شوند. بارهای اعمال ‌شده از طریق سوزن به شمع‌ ها انتقال می‌یابند و به یک سطح باربر صلب منتقل می‌شود.

شاید ضروری باشد مصالح سنگ ‌فرش کف برداشته شوند و سوراخ ‌هایی در کف ‌های چوبی آزاد بریده شود تا سطح تحمل بار مناسبی ایجاد شود. اگر کف به زیرزمین منتهی شود ، نصب یک عضو چوبی سوم به نام تیر افقی سردر ضروری خواهد بود چون نمی‌توان بین دو طبقه از یک شمع افقی استفاده کرد. یک مثال از این وضعیت در شکل زیر نشان داده شده است.


شمع زنی عمودی با ایجاد یک تیر افقی برای نصب بهتر

 

مراحل و ترتیب اقدام ‌ها برای چیدمان موفق شمع ‌های عمودی به صورت زیر است :

 

1- محل نصب را به طور دقیق بررسی کنید تا بتوانید موارد زیر را تعیین کنید.

تعداد شمع‌های لازم و بارهای محتمل و محل پنجره را با قطعیت تعیین کنید.

ظرفیت تحمل بار زمین و کف‌ها.

محل سرویس‌های زیرزمینی که باید از آن‌ها اجتناب کرد و یا از روی آن‌ها گذشت.

2- پشت بندهای سقف را بین صفحات بالاسری و بالشتک سقف نصب کنید تا دیوار کف و بارهای سقف آزاد شوند. پشت بندها باید تا حتی‌الامکان به دیوار نزدیک باشند.

3- منافذ پنجره‌ها را که مجاور شمع‌ ها قرار دارند با پشت بند مهار کنید تا از حرکت یا بد شکلی منافذ پنجره جلوگیری شود. روش معمول قراردادن صفحات چوبی در مقابل لبه خارجی دیوار و پشت بند بین آن‌هاست ، در برخی حالت‌ها ، شاید لازم باشد قاب پنجره را درآورد تا سطح کافی برای قرار دادن صفحات چوبی ایجاد شود.

4- سوراخ ‌هایی در دیوار کمی بزرگ ‌تر از اندازه سوزن‌ ها ایجاد کنید.

5- سوراخ هایی در سقف و کف برای قرار دادن شمع عمودی ایجاد کنید.

6- زیرسری ‌های تراز کننده را روی سطح سفت قرار دهید و در صورت لزوم سنگفرش کف را بردارید.

7- چیدمان شمع ‌های عمودی را ایجاد کرده و محکم کنید.

بعد از این که کارگران نصب کننده کار را تمام کردند ، توصیه می‌شود شمع عمودی را در محل نصب حداقل به مدت 7 روز قبل از بازکردن تکیه‌گاه‌ها بگذارید تا مطمئن شوید شمع‌ های جدید نصب‌ شده محکم شده و خود می‌توانند بارها را تحمل کنند.

2-شمع ‌زنی شیب ‌دار:

این چیدمان شمع ، بارهای کف و سقف را با چند شمع پشت بند شیب‌دار به زمین منتقل می‌کند. بسیار مهم است شمع‌ های شیب ‌دار به طرزی صحیح قرار داده شوند تا بتوانند بیش‌ترین بار کف و سقف را تحمل کنند. خط مرکزی شمع شیب ‌دار باید با خطوط مرکزی اعضا دیوار یا کف متقاطع شوند. وضعیت‌ های معمول در شکل زیر نشان داده شده است. برای هر کف یک شمع شیب‌ دار لازم است که به طور ایده ال باید با سطح افقی زاویه‌ای بین 40 تا 70 درجه داشته باشد. از این رو، تعداد شمع ‌های شیب ‌دار قابل‌استفاده معمولاً به 3 عدد محدود می‌شود. یک ساختمان 4 طبقه با استفاده از این روش شمع گذاری در صورتی که عضو سازه ‌ای دیگری به نام «عضو سوار» به آن افزوده شود قابل اجراست (به شکل زیر رجوع شود).


شمع زنی شیب دار با ایجاد یک عضو سازه ای

 

یک نمونه شمع شیب‌دار:

 

ترتیب اقدامات برای نصب با چیدمان شمع شیب‌ دار به صورت زیر است:

1- محل نصب را مانند روش شمع زنی عمودی بررسی کنید.

2- روی یک صفحه دیوار کام و زبانه را نشان‌گذاری و سپس ایجاد کنید.

3- سوراخ‌ هایی در دیوار خارجی برای نصب سوزن ‌ها ایجاد کنید.

4- قسمتی از زمین را بکنید تا به خاک زیرین برسید و بالشتک و پی شبکه‌ ای را در آن نصب کنید.

5- شمع شیب‌ دار را ببرید و در جای آن قرار دهید. برای این منظور از شمع زیرین شروع کنید. در قسمت فوقانی شمع شیب ‌دار یک شکاف ایجاد کنید تا برای حرکت اهرمی شمع شیب‌دار به سمت پایین و بالشتک از یک عضو اهرمی استفاده شود. بدین ترتیب شمع در جای خود محکم می شود. (به شکل زیر رجوع شود).


استفاده از یک اهرم برای نصب شمع شیب دار

 

شمع زنی یا شورینگ شیب‌دار با یک شمع و فرایند محکم کردن بالشتک در زیر آن زاویه بین بالشتک و شمع شیب‌دار باید حداکثر در حدود 89 درجه باشد تا این اطمینان حاصل شود که بالشتک و شمع هیچ‌گاه به نقطه تماس نمی‌رسند ولی زاویه نباید خیلی حاده باشد تا حالت اهرمی آن از بین برود.

 

6- با استفاده از گل میخ ، بلوک ‌های فاصله گذار ، بست و در صورت لزوم ، مهاربند چپ و راست را روی سطح پشتی شمع شیب ‌دار محکم کنید.


شورینگ شیب دار یا شمع زنی شیب دار با نصب یک بالشتک برای استحکام بیشتر

 

3-شمع زنی افقی:

 

این شمع‌ها همان وظیفه شمع بند شیب‌ دار را انجام می‌دهند اما فایده ایجاد یک محل کار تمیز در زیر شمع ‌ها را دارا هستند. از این نوع شمع زنی می‌توان بین سطوح دیوارهای موازی هم استفاده کرد مشروط بر اینکه دهانه بین دیوارها بیش از 12 متر نباشد. اگر دهانه بیش از 12 متر باشد نصب این چیدمان غیراقتصادی می‌شود.

دهانه‌های کوتاه تا 9 متر معمولاً دارای یک عضو افقی هستند، درحالی‌که دهانه‌های بلند تر نیاز به دو شمع افقی دارند تا اندازه سطح مقطع چوب بکار رفته در دامنه چوب آلات موجود باشد (به شکل زیر رجوع شود. شمع زنی افقی با یک شمع و بند 7-1-5 ).


دهانه کوتاه با یک عضو افقی در شمع زنی

دهانه بلند تر با دو شمع افقی

 

این امکان هست تا در همه روش‌های شورینگ اعضا اصلی از چوب با سطح مقطع کوچک‌تر استفاده شوند. در این صورت از پیچ و مهره و اتصال دهنده‌ های مکانیکی چوب آلات استفاده خواهد شد. البته باید اطمینان حاصل نمود همه اتصالات انتهایی (سر به سر) به طور متناوب بکار رفته‌اند تا بیش‌ترین استحکام چوب حاصل شود. در واقع، این حالت شکل اولیه استفاده از چوب آلات ساختمانی لایه‌ای است. عملیات اجرایی در محل برای ایجاد یک سیستم شورینگ افقی مشابه با عملیات مربوط به شورینگ شیب‌دار است.

 

تیم حرفه ای خاکبرداری اصفهان آماده هر گونه همکاری در تمامی پروژه های خاکبرداری با به روزترین ابزار و ماشین آلات حرفه ای با شما عزیزان است در صورت درخواست همکاری با ما تماس بگیرید.

روان گرایی خاک چیست و چگونه ایجاد می شود؟

روان گرایی خاک چیست و چگونه ایجاد می شود؟

انواع روش های رایج تثبیت خاک با عوامل مختلف

انواع روش های رایج تثبیت خاک

رایج ترین روش ها برای تخریب سازه های بتنی

بهترین روش های تخریب بتن برای سازه های بتنی فرسوده

آدرس دفتر : اصفهان - خیابان آمادگاه
انتهای خیابان آمادگاه -نرسیده به چهاراه فلسطین